Vi profesjonaliserer styrearbeidet og øker borettslaget eller sameiet sin verdi

Integritet

Vi er selvstendige og har faste, upåvirkelige holdninger.

Respekt

Vi viser hverandre tillit, og anerkjenner hverandres kompetanse innad i styret og ovenfor våre samarbeidspartnere. Vi er rause og har rom for ulikheter.

Kvalitet

Vi leverer tjenester som tilfredsstiller boligselskapets krav og forventninger.

Redelighet

Vi er åpne, ærlige og saklige. Vi er til å stole på, og vi følger lover og regler.

Dette gjør vi for å hjelpe styrene

Artikler

Kontakt oss

Ønsker dere å få ekstern styreleder eller styrebistand i deres borettslag eller sameie? Eller har dere andre spørsmål?

Kontaktinformasjon

Be om et tilbud på ekstern styreleder eller styrebistand